ใช้เครื่องมือ และอุปกณณ์พิเศษติดกล้องคุณภาพสูง 4K ถ่ายภาพมุมสูง บรรยากาศภายในโครงการ และรอบนอกโครงการ